Frøya Basket top

Idrettsklubben med fokus på inkludering

I Laksevåg utenfor Bergen finner du basketlaget Frøya Basket. Her er det fellesskap som står øverst på agendaen, og de jobber kontinuerlig med å inkludere enda flere unge fra lokalmiljøet.

Frøya Basket trening

Vi ønsker å være en bidragsyter i nærområdet vårt som sørger for at barn og ungdom har et trygt sted å være hvor de kan oppleve trivsel, mestring, utvikling og ikke minst inkludering, sier Baard Stoller, daglig leder ved Frøya Basket.

Frøya Basket har i dag 185 aktive medlemmer, med et aldersspenn fra 3 til 50+ år! De ønsker å tilby en trygg og sosial arena hvor folk i alle aldre kan møtes og prestere sammen. De har også lag som spiller på øverste nivå i norsk basket.

Baard Stoller som er daglig leder ved Frøya Basket sier at uniformering er viktig. Hvis en gutt på 10 år kan trene i samme drakt som liga-spillerne, vil dette bidra til økt fellesskap og klubbfølelse.

Enhver som har jobbet med et lokalt idrettslag, vet hvor vanskelig det kan være å skaffe midler nok til utstyr, turer og seminarer. Å kjøpe inn drakter er intet unntak. I jakten etter sponsorer kom Stoller over Allente-stipendet, og tenkte at dette kunne skape nye muligheter for idrettslaget. De sendte inn søknad, og støtten fra Allente gikk til innkjøp av nye drakter.

Stoller utdyper at han er takknemlig og glad for at Allente har fulgt tett med på Frøya Basket og vist en genuin interesse for klubben. Han håper flere klubber som trenger støtte og midler søker på Allente-stipendet.

Les hele saken her

Ønsker du å se flere av klubbene som har mottatt Allente-stipendet? Klikk her for en fullstendig oversikt.