Vi ønsker å bidra til økt samhold, og skape muligheter for alle – uansett idrettsgren, alder og funksjonsevne. Og vi vil være med og fremme helse og velvære! Alle idrettslag kan søke Allente-stipendet! Neste søknadsfrist er 1. mars

Spørsmål og svar

 • Hva er Allente-stpiendet?

  Sport er viktig for Allente, og vi bringer den inn i stuene til folk. Men vi vil også være med å  støtte breddeidretten i Norge, og på den måten bidra litt til økt samhold, glede og velvære blant barn, unge og voksne. Derfor opprettet vi Allente-stipendet.

  Alle idrettslag uansett idrettsgren, alder og funksjonsevne kan søke Allente-stipendet! 

 • Hvem kan søke Allente-stipendet?

  Alle klubber/lag kan søke Allente-stipendet uansett hvilken idrettsgren dere driver med, så lenge klubben eller laget er registrert med organisasjonsnummer.

  Vi ønsker å nå breddeidretten, men støtter dessverre ikke enkeltutøvere, klubber/lag drevet av det offentlige, eller saker som på noe vis er knyttet til politikk eller religion.

 • Hva kan man søke om midler til?

  Man kan søke midler til alle slags formål som vi ha positiv effekt for klubben/laget. Det kan være alt fra en varmepumpe i klubbhuset, drakter til håndballaget, speil i dansestudioet, eller deltagelse på en cup.

 • Hvor høy sum kan man søke om?

  Summene som tildeles vil variere, men vi ønsker å gi bidrag til flere klubber framfor å sponse noen få med ett veldig stort beløp. Om prosjektet det søkes midler til er veldig stort, er det og mulig å søke om midler til å få gjennomført deler av det.