Gir Tilbake er avsluttet

Gir Tilbake var et samfunnsprosjekt vi hadde fra 2011 – 2016 hvor vi støttet flere hundre idrettsprosjekter for barn og ungdom over hele landet.

Vi har dessverre ikke noe eget prosjekt som støtter denne formen for aktiviteter nå og det er derfor ikke mulig å sende inn noen søknader. Dersom det blir satt i gang igjen et prosjekt hvor vi tar i mot denne formen for søknader vil vi informere om dette i god tid før vi åpner for søknader.