Oppsett av SAT-CR

Slik kobler du og stiller inn et parabolanlegg med SAT-CR. Tilpass til hvor mange bokser og hvilke typer bokser du har.

Viktig: Du har forskjellige mottakernumre på boksene koblet til SAT-CR-utgangen. Oppsettet for hver boks er for førstegangsinnstallasjon og er det eneste du eventuelt skal endre på.

Hvis du har en Ultra HD-boks med opptak, trenger du ikke splitte signalet for boksen, fordi den har en intern splitter.