Kortet ditt er enten av feil type eller feil satt inn. Se instruksjonsboken for hjelp (2)

  1. Ta ut kortet og se om meldingen endrer seg. Endrer den seg ikke, koble fra strømmen. Koble deretter til strømmen igjen. Når du får opp en beskjed på skjermen om å sette inn kortet, gjør du det.
  2. Sjekk at strømadapteren lyser grønt. Hvis den lyser rødt, er strømadapteren defekt.
  3. Sjekk at du får opp kortnummer inne på mottakerinformasjon. Trykk på «Menu/Setup», «Innstillinger» og «Mottakerinformasjon».
  4. Hvis du får opp kortnummer, gjør en tilbakestilling.