Kortet ditt er enten av feil type eller feil satt inn. Se instruksjonsboken for hjelp (2)

  1. Ta ut kortet og se om meldingen endrer seg. Endrer den seg ikke, koble fra strømmen. Koble deretter til strømmen igjen. Når du får opp en beskjed på skjermen om å sette inn kortet, gjør du det.
  2. Sjekk at strømadapteren lyser grønt. Hvis den lyser rødt, er strømadapteren defekt.
  3. Sjekk at du får opp kortnummer inne på mottakerinformasjon. Trykk på «Menu/Setup», «Innstillinger» og «Mottakerinformasjon». Her finner du parabolkortnummer.
  4. Hvis du får opp kortnummer, gjør en tilbakestilling. Se hvordan du gjør en tilbakestilling på din boks.
  5. Hvis en tilbakestilling ikke løser problemer, sjekk om du har riktig utgavenummer. Utgavenummeret til din boks finner du under «Mottakerinformasjon» under «Innstillinger» i menyen på boksen din. Hvis du ikke har riktig utgavenummer, må du oppdatere boksen. Se hvordan du oppdaterer boksen din. Hvis du har en Pace 855/850 eller en Samsung 670, ligger ikke programvaren på satellitt lenger, og du får derfor ikke oppdatert.