Innspillingsfunksjonalitet er ikke aktivert – parabol

Feilmeldingen «Innspillingsfunksjon er ikke aktivert» vises dersom mottakeren ikke gjenkjenner den eksterne harddisken, eller hvis det er problemer med autorisasjonen på kortet.

For parabol:

Sjekk først at harddisken står i inngangen på boksen merket med «HDD», og at du ikke har en USB-minnepinne koblet til boksen. Hvis du bruker harddisk, er det kun harddisken som skal være koblet til for innspillingsfunksjoner.

Undersøk at boksen er stilt inn på riktige innstillinger for parabolhodet du bruker. Hvis du bruker Universal, sørg for at det er to kabler koblet til boksen fra parabolhodet. Dersom du har SatCR, sørg for at inngang 2 er aktivert, og at kabelen som går fra parabolhodet til boksen går fra SatCR-uttaket på parabolhodet. Se om du får opp valget «Formater harddisken» under Innstillinger/Oppsett/Håndtering av lagringsenheter.

Hvis alle innstillinger på boksen er korrekte, prøv å gjøre boksen strømløs uten at harddisken er koblet til, og sett i harddisken mens boksen er uten strøm. Sett deretter i strømmen på boksen. Fungerer ikke dette, prøv å gjøre det omvendt ved å sette i harddisken etter at boksen har startet opp.

Dersom ingenting av dette fungerer, gjør en tilbakestilling av boksen uten at harddisken er koblet til boksen. Etter tilbakestillingen, sørg for at at energisparing på boksen er skrudd av under Innstillinger/Oppsett/Energisparing på passiv standby.

Ta kontakt med kundeservice for teknisk hjelp.