Ingen EPG-informasjon

  1. Sjekk at du har riktig programvare på boksen. For å finne ut om du har riktig programvare, trykker du på «Menu/Setup», «Innstillinger» og «Mottakerinformasjon». Her finner du utgavenummer. Se hva som er riktig utgavenummer til din dekoder. Hvis du har feil programvare, kan du oppdatere boksen din. Hvis du har Pace 855/850 eller Samsung 670, ligger ikke programvaren lenger på satellitt, og det er ikke mulig å laste ned ny programvare til boksen. Hvis du har en av disse boksene, må du ikke starte en oppdatering. Se hvordan du oppdaterer din boks.
  2. Gjør boksen strømløs. Etter at du har koblet boksen fra strøm, kan det ta 15 minutter før programinformasjonen kommer opp.