Jeg trenger betalingsinformasjon

Du kan logge inn på Min Side for å se din faktura. Her vil du også finne et fakturaarkiv med oversikt over alle dine fakturaer for de siste tre årene.

Hvis du trenger hjelp til å logge inn på Min Side, kan du se veiledningen på denne siden.

Du har mulighet til å betale faktura direkte på Min Side.

Kontonummeret

Vårt kontonummer er 6075 05 29324. Hvis du skal gjøre en innbetaling, er det viktig at du bruker KID-nummer knyttet til din faktura. Hvis du ikke bruker KID-nummer, er det ikke sikkert at vi finner ut av hvilket abonnement betalingen tilhører.

Betale fra utlandet

Hvis du skal betale faktura fra bank i utlandet, er det ikke krav om å oppgi KID-nummer. Vi anbefaler likevel at du skriver inn dette, ellers kan det være vanskelig å identifisere hvilket kundenummer du har gjort din innbetaling til.

SWIFT-nummer: NDEANOKK 60750529324

IBAN-nummer: NO0960750529324