Jeg har glemt å betale faktura, hva gjør jeg?

Signalene er stengt

Har TV-signalene blitt stengt grunnet uteblitt betaling, vil de bli åpnet når vi har registrert betaling for hele det utestående beløpet.

Du kan betale utestående fakturaer i bank, nettbank eller direkte på Min Side.

Ved betaling via Min Side, åpnes vanligvis signalene igjen innen ti minutter. Hvis du betaler i bank eller nettbank, kan det ta inntil fem virkedager før betalingen er registrert i våre systemer. Merk at TV-signalene ikke vil bli åpnet før betalingen er registrert i våre systemer. Vi tillater ikke kopi av kvittering eller annen bekreftelse for at betalingen er gjennomført.

Ved gjenåpning av signalene påløper et gjenåpningsgebyr på kroner 590,-.

Purring

Ved for sen eller manglende betaling av faktura til forfall, vil det bli sendt ut en purrefaktura. 

Dersom purrefaktura ikke betales til forfall, har Allente mulighet til å sperre TV-signalene på det ubetalte abonnementet. Ved en slik sperring påløper det et avstengningsgebyr.

Du kan lese mer om våre gebyrer her.  

Inkasso

Blir ikke purrefaktura betalt til forfall, vil faktura bli sendt til inkasso. Er din faktura sendt til inkasso, er det ikke mulig å betale utestående beløp på Min Side. Vi samarbeider med Lindorff, som håndterer inkassokrav:

Lindorff

Telefon: 23 21 10 00

Kundeservice: lindorff.no/kundeservice/