Foreldrekontroll

For informasjon om hvordan du aktiverer foreldrekontroll,
se side 21 i brukermanualen