Det skal være enkelt å søke Allente-stipendet, men også gjennomtenkt.

En liten checkliste før dere søker:
Alle som søker må ha et organisasjonsnummer.
Undersøk hva det vil koste å få gjennomført ønsket prosjekt, eller innkjøpene som trengs.
Ha noen klare tanker på hvorfor det ville betydd mye for klubben/laget å få tildelt støtte.
Mottakere må kunne dokumentere at pengene blir bruk til avtalt formål
Vi setter pris på om flere i klubben eller laget vil stille opp for presseomtale angående tildelt stipend. (Dere vil selvfølgelig først få et samtykkeskjema)

Søknad

Ingen sensitiv informasjon om enkeltspillere eller lignende.
Ingen sensitiv informasjon om enkeltspillere eller lignende.